Regelsæt

Deltagelse i Dansk Downhill Cup forudsætter gennemlæsning og forståelse af følgende regelsæt.

Deltagelse

Deltagelse i Dansk Downhill Cup er på eget ansvar.

Arrangørerne af Dansk Downhill Cup og Dansk Downhill Forening kan ikke blive holdt ansvarlige for personlig eller materiel skade, som pådrages af deltager eller forvoldes på andre, mens du deltager i Dansk Downhill Cup.

Deltagere opfordres til at undersøge om de har passende dækkende forsikringer, til at dække skader eller ulykker, som måtte pådrages under deltagelse i ræs og træning.

Enhver personlig eller materiel skade, som er pådraget en deltager under ræs, er ikke dækket eller forsikret af Dansk Downhill Cup eller Dansk Downhill Forening.

Alle afdelinger er et 2-dages weekend event. Lørdag er åben træning. Søndag er åben for træning indtil ryttermøde, hvorefter timet ræs begynder. Ræs køres som 2 timede gennemløb, hvor tiderne bliver sammenlagt.

Ryttermøde
Der afholdes ryttermøde 11:45 på ræsdagen med obligatorisk deltagelse. På dette møde er der relevant information om ræset og eventuelle afdelingsspecifikke regler. Ved gentagende udeblivelse over en sæson, kan man blive diskvalificeret.

Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige årsager, skal deltager have gennemført ét fuldt gennemløb på alle spor, inden ræsstart.

Det er krævet at deltager kører med fullface hjelm, CE-mærket og godkendt til Downhill. Der kan udføres spottjek af Dansk Downhill Cup officials, for at sikre hjelm er forsvarligt sikker og spændt.

Beskyttelse som brynje/rygskjold, nakkekrave, knæbeskytter, handsker og briller er kraftigt anbefalet, men ikke et krav.

Deltagers cykel skal have 2 fungerende bremser for at stille til start. Arrangøren kan diskvalificere deltagere, hvis udstyr vurderes til ikke at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Dansk Downhill Forening uddanner hjælpere (officials) i førstehjælp og ulykker, og stiller basalt førstehjælpsudstyr til rådighed. Der er ikke dedikeret samarit tjeneste tilknyttet et evnet.

Kun Dansk Downhill Cup officials kan lave ændringer på banen. Hvis forhold på banen opstår, som gør kørsel sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, skal det øjeblikkeligt rapporteres til løbsarrangøren.

Kun Dansk Downhill Cup officials kan starte ræs op igen efter et stop.

Indskrivning
Indskrivning skal ske inden kl. 11:00 på ræsdagen.

Til indskrivning bliver deltager registreret og får tildelt tidtagningschip samt nummerplade.

Nummerplade
Nummerpladen skal være monteret på styret, så den kan tydeligt aflæses.

Kun sponsorer til Dansk Downhill Cup er tilladt på nummerpladen. Det er ikke tilladt at tilføje egne sponsorer på nummerpladen.

Det er tilladt at modificere nummerpladen, så længe nummer og sponsorer fortsat er fuldt synlige.

Sæsontilmeldte får udleveret 1 nummerplade pr. sæson, som skal medbringes til hver afdeling der deltages i. Kostpris for en glemt sæsonnummerplade er 20 kr., som betales ved indskrivning.

Tidtagning
Tidtagning bliver udført af Dansk Downhill Cup. Der anvendes Race Result udstyr.

Der monteres en tidtagningschip på deltagers cykels højre forgaffel (modsat bremseskive), så lang mod jorden som muligt. Deltages tid bliver registreret via tidtagningschip, når denne krydser startlinje og mållinje. Ved startlinjen er det Dansk Downhill Cups official, som bestemmer hvorfra man skal starte.

Afleveres tidtagningschip ikke tilbage, vil deltager blive opkrævet 500 kr.

Deltagere bliver sendt afsted i klasser. Startrækkefølgen i klassen er ikke bestemt.
Undtagelser til disse regler, kan ske til de enkelte afdelinger.

Deltager skal blive indenfor den markerede bane hele gennemkørslen. Hvis en deltager krydser banemarkeringen, skal denne genindtræde banen samme sted som banen blev brudt, ellers bliver denne diskvalificeret.

Deltager og dennes cykel skal krydse mållinjen samtidigt, for at dennes registrerede tid er gyldig.
Såfremt en deltageres gennemkørsel eller tidtagning er forhindret af andet end rytteren selv eller dennes udstyr, vil deltageren få muligheden for en ny gennemkørsel.

Klasser
For hver klasse er der et podium ceremoni for klassens top 5 resultater. Top 3 vil modtage en medalje.

Deltagelse kan ske i 4 klasser:
Open (åben klasse for alle)
Master (for mænd over 40 år)
Junior (for unge under 18 år)
Women (åben klasse for kvinder)
E-open (åben klasse for E-bikes)

For at deltage i Master klassen, skal man være fyldt 40 ved første afdeling.
For at deltage i Junior klassen, må man ikke være fyldt 18 ved den sidste afdeling.
Transkønnede, uanset alder eller testosteronniveau i forbindelse med behandling, vil skulle deltage i Open klassen.
E-bikes og motor assisteret cykler kan deltage i E-open klassen. Det er tilladt at stille til start på en e-bike, i andre klasser, hvis batteripakken er fysisk frakoblet. E-bikes skal være af typen pedelec og den elektriske hjælpemotor må kun assistere op til 25 km/t og makimalt have en nominel effekt på 250 W. E-bike skal være lovlige jf. EU maskindirektiv og CE mærkning.

Point
Deltagere vil blive tildelt point efter placering i ræset. Der tildeles point efter følgende system: link

Ved sæsonfinalen bliver vinderen af Dansk Downhill Cup afgjort i hver klasse. Her er det deltageren med højst samlet point over sæsonen om vinder. I tilfælde af at mere end én deltager har samme antal point, vil vinderen være den som har flest og højest podieplacering igennem sæsonen, blive tildelt vindertitlen.

Alkohol og Stoffer
Deltagere som er under påvirkning af alkohol eller stoffer, vil blive diskvalificeret og forbudt deltagelse i træning og ræs. Dansk Downhill Cup forbeholder sig retten til at foretage stikprøve kontrol.

Vi håber du vil respektere disse regler. De er udarbejdet med formålet at gavne alle deltagere og tilskuere. Ved overskridelse forbeholder Dansk Downhill Cup sig retten at diskvalificere og bortvise deltagere.